Sản phẩm

Yến rút lông Thưa

3,500,000đ 3,800,000đ

Lượt mua: 394

Yến Tinh Chế Loại 1

3,000,000đ 3,300,000đ

Lượt mua: 293

Hồng Yến Tinh Chế

4,200,000đ 4,500,000đ

Lượt mua: 245

Chân Yến thô

2,800,000đ 3,000,000đ

Lượt mua: 159

Chân Yến Cục

3,200,000đ 3,500,000đ

Lượt mua: 180

Chân Yến Cồ

3,500,000đ 3,800,000đ

Lượt mua: 174

Yến Tinh Chế Loại 1 (50g)

1,500,000đ 1,800,000đ

Lượt mua: 258

Yến Thô (50g)

1,500,000đ 1,700,000đ

Lượt mua: 200

Yến Thô

3,000,000đ 3,200,000đ

Lượt mua: 230

Yến Vụn Tinh Chế

2,300,000đ 2,500,000đ

Lượt mua: 251

Hồng Yến Rút Lông

5,000,000đ 5,300,000đ

Lượt mua: 247

Yến rút lông Cồ

3,900,000đ 4,200,000đ

Lượt mua: 233

Yến rút lông Thưa

3,500,000đ 3,700,000đ

Lượt mua: 256